• Käsittelyn hintaan ei kuulu moottorin pesu ylhäältä, eikä alhaalta.
  • Yhtiö ei vastaa moottorin toiminnasta pesun jälkeen.
  • Mikäli ajoneuvon pohja on erittäin likainen, palvelun hintaan lisätään 7%.
  • Jos pohjaan on kertynyt lunta tai jäätä tai pohja on erittäin likainen, niin pesun tao korroosiosuojauksen hintaan lisätään 50%.
  • *1 Pohjan pesu ennen korroosiosuojausta. Jos ajoneuvon pohja on erittäin likainen, niin palvelun hinta korotetaan sen mukaan, kuinka paljon aikaa menee pesuun tavallisen ajan lisäksi, hinta lasketaan johtuen 60 euroa/tunti. Tavallinen aika on 20 - 30 minuuttia riippuen auton koosta.